โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9378195
อีเมล์ : chaelaepit@hotmail.com
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,13:54  อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.7 KB

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,13:54   อ่าน 117 ครั้ง