โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,13:37  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปะหน้ากิจกรรมที 1 แร่
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,13:34  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยฯ วิชาสังคมศึกษา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,22:42  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,13:54  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,11:08  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือครู
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,11:07  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:48  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:37  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ่อคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:36  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..