โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,11:08  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือครู
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,11:07  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:48  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:37  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ่อคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถม วรรณทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:36  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..