โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562,14:31   อ่าน 100 ครั้ง