โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005 ปี 2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.06 KB
ทะเบียนพรรณไม้ ก.7-005 ปี 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.45 KB